GDPR

Privacy verklaring

1/ Met welke doelen worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden door vzw School&Ziekzijn, West-Vlaanderen verwerkt in functie van volgende doeleinden.

 • De contacten die nodig zijn om het zieke kind optimaal te kunnen begeleiden.
 • Het kenbaar maken van de organisatie in functie van de hulpverlening en het netwerk.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Zich uitschrijven is steeds mogelijk.
 • Sponsors op de hoogte brengen/houden over wat er met de door hen aangereikte middelen gebeurt/gebeurd is.
 • Het uitreiken van fiscale attesten.
 • Boekhouding: alle informatie in verband met de wetgeving.
 • Voor de nieuwsbrieven en flashberichten: e-mailadres (naam, voornaam)
 • Voor de begeleiding:
 • Emailadressen van de Vlaamse Koepel School & Ziekzijn en het platform POZILIV
 • Sponsors: emailadres en telefoonnummers
 • Fiscale attesten: naam, voornaam, adres, financieel nummer, bedrag van de gift, eventueel ondernemingsnummer
 • Boekhouding: alle gegevens nodig voor stortingen en betalingen en wetgeving.
 • Gegevens omtrent stortingen van donateurs, sponsors, subsidiërende instellingen en betalingen aan leveranciers en vrijwilligers worden bewaard volgens de boekhoudwetgeving.
 • Gegevens van de leerlingen worden bewaard tot het einde middelbare school om een continue begeleiding te kunnen waarborgen. Sommige begeleidingen kunnen immers enkele jaren duren.
 • Gegevens van vrijwilligers worden vernietigd nadat de vrijwilliger zich schriftelijk of digitaal heeft uitgeschreven.

2/ Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

S&Z houdt enkel de gegevens bij die nodig zijn om bovenstaande doeleinden te realiseren.

- Leerlingen, ouders:

emailadressen, telefoonnummers, adres, ziektebeeld, studieloopbaan.

- Vrijwillige lesbegeleiders:

emailadres, telefoonnummer, adres, geboorteplaats, diploma en lesvoorkeur binnen S&Z.

- Partners betrokken in de begeleiding (emailadressen, telefoonnummers, adres)

3/ Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Er worden aan derden nooit persoonsgegevens meegedeeld die voor eigen gebruik en/of commerciële doelstellingen bestemd zouden zijn.

4/ Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

S&Z bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

5/ Beveiliging van de gegevens

 • De toegankelijkheid tot persoonsgegevens wordt beperkt tot die personen die de gegevens verwerken in hoofde van hun functie.

-Alle gegevens worden op een veilige manier behandeld, opgeslagen en verstuurd.

6/ De S&Z-website en privacy

De website heeft een informatief karakter en maakt geen gebruik van persoonsgegevens. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies, trackers, ….

7/ Nog vragen of bedenkingen?

Dit kan via westvlaanderen@s-z.be.

Iedereen van wie S&Z persoonsgegevens bewaart, kan die opvragen, inzien en eventueel laten wijzigen of verwijderen.