Nuttige informatie

Gratis studiebegeleiding

De studiebegeleiding begint bij de aanvraag

De ouders vragen de S&Z-begeleiding aan door

  • het contactformulier voor de zieke leerling in te vullen
  • te telefoneren: 0487 280 212 of 0487 280 213

Vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen zet de voorbereidende stappen zo snel mogelijk. De gemiddelde opstarttijd is 10 dagen.

1. Verantwoordelijken van S&Z maken kennis met de leerling (meestal) in de thuiscontext. De ouders geven informatie over de studievorderingen en het globaal beeld van de medische problematiek voor zover van belang voor het studieproces en met respect voor de privacy.
2. S&Z zoekt een of meer geschikte vrijwillige lesbegeleiders die bij voorkeur binnen een straal van 25 km wonen.
3. S&Z overlegt met de school (directie, zorgcoördinatoren, leerkrachten), over de leerdoelen, de leermiddelen, enz.
4. S&Z ondertekent overeenkomsten met resp. de familie en de school. Belangrijk om weten:

  • tijdens een lesbegeleiding is er steeds een volwassene in huis
  • de lesbegeleiding gebeurt in een stille, nette ruimte
  • er zijn geen huisdieren in de lesruimte
  • indien de lesbegeleiding onverwacht niet kan doorgaan, wordt dat tijdig én telefonisch gemeld (van beide kanten, ouders én vrijwilliger)
  • moet de vrijwilliger van verder dan 25 km komen, dan wordt de officiële kilometervergoeding aangerekend voor elke volgende kilometer.

Dan start de begeleiding

  • De vrijwilliger en de ouders spreken af over het tijdstip en de duur van elke volgende begeleidingssessie. Centrale vraag daarbij is: wat is het actuele draagvlak van de leerling?
  • S&Z informeert zich over het verloop van de studiebegeleiding en is beschikbaar voor alle vragen.

Communicatie tussen alle partners is essentieel ten bate van de zieke leerling en de ouders, zoals de driehoek suggereert.