PARTNERS in de begeleiding

Aan de school, het CLB en het medisch team vraagt vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen om ouders van langdurig zieke kinderen te informeren over het aanbod van S&Z, nl. gratis individuele studiebegeleiding.

Uiteraard wordt eerst onderzocht of TOAH en/of BEDNET de oplossing kunnen bieden waar de leerling nood aan heeft.

1. De school waar de zieke leerling ingeschreven is.
S&Z wil de begeleiding zo snel mogelijk (gemiddeld binnen de 10 dagen) laten starten en respecteert enkele belangrijke principes.

  • S&Z begeleidt binnen de krijtlijnen en beslissingen van de school en de ouders. Bv. kan de school het les- en studieprogramma aanpassen, rekening houdend met het medisch advies. Soms wordt de leerstof gespreid over twee schooljaren.
  • Zowel de school als S&Z duiden een co√∂rdinator aan. Dat maakt een transparante, vlotte en open communicatie mogelijk.
  • Om tot een degelijke begeleiding te komen is direct contact tussen de vakgenoten van de school en S&Z, m.a.w. de (vak)leerkracht en de vrijwilliger, een vereiste.
  • S&Z beschikt niet over leermiddelen en moet rekenen op de school om studieboeken, lesnotities en alle verdere didactische middelen te mogen gebruiken. Ze zijn onmisbaar.
  • De school en S&Z evalueren het studieproces van de leerling samen maar de uiteindelijke beslissing over het jaarresultaat is de taak en de verantwoordelijkheid van de school.
Tip! We willen onze naambekendheid uitbreiden bij dynamische (oud-) leerkrachten. Ze kunnen een uitgestoken hand zijn naar (toekomstige) zieke leerlingen. S&Z stelt affiches ter beschikking om deze doelgroep te bereiken.

2. Het CLB
S&Z beschouwt het CLB als een interessant platform om informatie en expertise te verschaffen op maat van het zieke kind.

  • De multidisciplinaire aanpak leidt tot analyse van mogelijkheden en beperkingen: wat is de draagkracht van het zieke kind?
  • De detectie en beschrijving van de individuele onderwijsbehoeften kunnen leiden tot specifieke maatregelen.
3. Het medisch team
Sommige ziektebeelden laten geen (voltijds) schoolonderwijs toe. De enige oplossing om het studeren verder te zetten, is onderwijs op maat van het individu.
Dokters, paramedici en verpleegkundigen kunnen hierin een cruciale rol spelen: het medisch profiel en de studiesituatie van de zieke leerling moeten immers samenkomen.
Iedereen beseft dat wie langdurig en ernstig ziek is, toch blijft hopen en inzetten op het vermijden van leerachterstand. Onderwijs is geen strikte therapie maar we zijn er van overtuigd geraakt dat mentaal en psychisch welzijn de genezing en revalidatie bevorderen.