VZW School & Ziekzijn, West-Vlaanderen

Vrijwilligersorganisatie voor gratis individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit de basisschool (vanaf de derde kleuterklas) en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs.

“Van 2010 tot nu”
Vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen is in 2010 van start gegaan, binnen de werking van de Vlaamse Koepel van provinciale S&Z-afdelingen.

S&Z staat los van elke politieke en filosofische overtuiging en richt zich tot alle zieke jongeren van alle onderwijsnetten. Onze MISSIE is het voorkomen en/of wegwerken van leerachterstand die veroorzaakt wordt door ongeval of ziekte. Onze VISIE - hoe realiseren we onze missie? - is afgestemd op de actuele realiteit in onderwijs en daarbuiten.

Vanaf de start heeft S&Z de evolutie op de voet gevolgd van hoe langdurig zieke kinderen en jongeren hun studieproces verderzetten. Dat komt o.a. neer op een toenemend aantal begeleidingen, een verschuiving binnen de ziektebeelden en een groeiende complexiteit van het onderwijsveld.

S&Z is actief in het werkveld van de overheidsinitiatieven TOAH en SIO-BEDNET en werkt soms met hen samen. Om een zieke leerling efficiënt te begeleiden, met respect voor de specifieke situatie, is goed initieel overleg en verdere communicatie met de thuisschool essentieel. Vlotte afspraken met de ouders stimuleren de zieke leerling, zowel op het studievlak als in het genezings- en revalidatieproces.
S&Z onderhoudt contacten met schooldirecties, CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten en sponsors.

GDPR
Recent heeft S&Z zich gebogen over de GDPR (General Data Protection Regulation), de nieuwe privacywet. Dat heeft geleid tot een VERKLARENDE NOTA ter zake.