Vrijwilligers

Vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen is voortdurend op zoek naar medewerkers. Voel jij je geroepen? Contacteer ons dan voor een kennismakingsgesprek. Vrijblijvend uiteraard.

Er is meer dan één vrijwilligersprofiel
1/ Vrijwilligers met een pedagogisch profiel ...

... zijn gemotiveerd om bij te dragen tot de re-integratie van langdurig zieke leerlingen in een reguliere onderwijssituatie na herstel,
... zijn leerkracht/opvoeder of actieve leerkracht of leerkracht op rust,
... hebben leservaring in het basisonderwijs of middelbaar onderwijs,
... zijn gewoon van te werken met kinderen en jongeren en beschikken over de nodige ervaring, kennis en vaardigheid,
... zijn nog even stagiair in het onderwijs maar staan op de drempel van een beroepsleven in het onderwijs.

In al die gevallen is de vrijwilliger pedagogisch competent en …
... wil hij/zij in de vrije tijd naar een zieke leerling gaan (te voet, per fiets, per auto, met openbaar vervoer),
... stelt hij/zij de terugbetaling van transport- en kopieerkosten op prijs en is hij/zij blij met de verzekeringen die S&Z betaalt.


2/ Vrijwilligers die technisch en/of praktisch ondersteunen, bv. op het gebied van ...

... administratie
... boekhouding
... fundraising
... ICT
... promotie
... wetgeving

S&Z gaat graag in gesprek over de centrale vraag “hoe kunnen we, direct en/of indirect samenwerken ten bate van langdurig zieke kinderen en jongeren?” Op vrijwilligheid staat geen leeftijd!

Nog dit!

1. S&Z zorgt voor de omkadering en vorming van de lesbegeleiders.
2. Voor de terugbetaling van de KOSTENNOTA’S maakt de vrijwilliger uitsluitend gebruik van de standaardformulieren, nl.