PARTNERS in de samenwerking

1. Koepel
Het is de opdracht van de KOEPEL S&Z, VLAANDEREN om de missie en de visie van alle provinciale afdelingen van S&Z bekend te maken en de gemeenschappelijke belangen op een waardige manier te behartigen.


Vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen vergaderen op regelmatige basis. De invalshoeken van het overleg zijn:
 • uitwisseling van ervaring
 • bekendmaking op Vlaams niveau
 • bundeling van de krachten, i.v.m. de evolutie in de onderwijswereld, de verzekeringen van de vrijwilligers, de verhouding met de externe partners, enz.
 • de behartiging van de studiebelangen van langdurig zieke leerlingen (als lid van PoZiLiV).

2. PoZiLiV
PoZiLiV of “Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen” groepeert organisaties die betrokken zijn bij “onderwijs en zieke leerlingen”. Voor informatie, zie www.onderwijsvoorziekekinderen.be.
Het gemeenschappelijk objectief is de organisatie van en de reflectie over kwaliteitsvolle onderwijsbegeleiding van zieke leerlingen, op maat van het individu.

De PoZiLiV-partners van de Koepel S&Z, Vlaanderen zijn:


 • De Haan, Basisschool aan Zee
 • De Haan, Zeelyceum
 • Inkendaal, Revalidatieziekenhuis
 • K-diensten (Onderwijsbegeleiding Kinder- en Jeugdpsychiatrie)
 • Kom op tegen Kanker
 • POaH (= Permanent Onderwijs aan Huis)
 • Pulderbos, Revalidatiecentrum
 • SIO-BEDNET
 • TOaH (=Tijdelijk Onderwijs aan Huis)
 • Universitaire ziekenhuisscholen3. Materiële en logistieke ondersteuning
S&Z verheugt zich over en is dankbaar voor de steun geboden door de Grafische Campus van VTI, Brugge en het Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie van de Kliniek Sint-Jozef, Pittem.

4. Financiële steun
De overheid heeft vzw S&Z, West-Vlaanderen in 2016 erkend als autonome vrijwilligersorganisatie, overeenkomstig het decreet van 3 april 2009 betreffende georganiseerd vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hierdoor heeft S&Z automatisch recht op een subsidie.
S&Z, West-Vlaanderen is erkend door het Ministerie van Financiën voor het uitreiken van fiscale attesten (vanaf een bedrag van 40 euro).
S&Z, West-Vlaanderen is een van de maatschappelijke projecten van Cera. Het doel kadert binnen twee van hun maatschappelijke investeringsdomeinen, namelijk enerzijds onderwijs en jeugdwerk en anderzijds armoedebestrijding en sociale inclusie.


De giften van ouders en sympathisanten, de sponsoring van service clubs en bedrijven, de bijdragen van actievoerders stemmen ons tot grote dankbaarheid.