Missie

Vzw School & Ziekzijn, West-Vlaanderen wil verhinderen dat het leerproces van langdurig zieke leerlingen zodanig vertraagt dat leerachterstand een cruciaal studieprobleem wordt met verlies van een studiejaar en van sociaal welzijn tot gevolg. Daarmee wordt ook indirect voorkomen dat een ongewild individueel probleem het maatschappelijk potentieel aantast.